top of page
PA284343.JPG

​秋季生態旅行

日期 : 28/11/2021 (日)

 

時間 : 10 : 00 - 17 : 00 

 

地點 : 大埔滘自然教育徑

 

對象 : 小朋友 

(6歲以上小朋友可選擇有家長跟隨,5歲或以下小朋友必需有家長跟隨)

價錢 : 每位 $550

本畫室學生持有學生證可享九折: $495

價錢包括 領隊費,畫畫材料及導師費,去程車費,一本月曆製作及設計費

5歲或以下小朋友可有最多一位家長免費跟隨

6歲以上小朋友如有家長跟隨,需另加$100作車費及領隊費

 

畫畫導師 : Miss Carmen & Miss Cathy

 

領隊 : Rocky and Sunny

就讀香港大學生態系,曾參與生態調查及協助大學收集研究數據,豐富帶團經驗,對香港自然生態有相當深入認識

 

午餐:小朋友需自備Lunch Box

 

去程:已包旅遊巴費用,10:00 由黃埔畫室集合

回程:17:00 會在大埔滘自然教育徑停車場解散,有家長陪同的可自行離開,沒有家長陪同的將由導師及領隊帶回黃埔畫室,18:00 在畫室解散。

小朋友需帶備八達通。

 

名額:15位小朋友(+最多 15位家長)

行程表及更多詳情可參閱poster🔖

如果有興趣嘅小朋友同家長,請於15/11(一)前報名及完成付款,名額有限,有興趣就快啲報名喇

bottom of page